Thống Kê MB - Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc - TK XSMB

Chat

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS Miền Bắc

trong tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
782 lần
222 lần
792 lần
341 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
431 lần
581 lần
481 lần
851 lần
511 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
211 lần
761 lần
141 lần
661 lần
031 lần
Cặp sốXuất hiện
251 lần
041 lần
651 lần
241 lần
201 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 9: 41 ngày
 • Đầu 4: 24 ngày
 • Đầu 8: 21 ngày
 • Đầu 3: 12 ngày
 • Đầu 5: 11 ngày
 • Đầu 0: 4 ngày
 • Đầu 6: 3 ngày
 • Đầu 1: 2 ngày
 • Đầu 2: 1 ngày
 • Đầu 7: 0 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 1: 20 ngày
 • Đuôi 7: 19 ngày
 • Đuôi 9: 18 ngày
 • Đuôi 0: 9 ngày
 • Đuôi 5: 5 ngày
 • Đuôi 3: 4 ngày
 • Đuôi 6: 3 ngày
 • Đuôi 4: 2 ngày
 • Đuôi 2: 1 ngày
 • Đuôi 8: 0 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

 • 84: 471 ngày
 • 01: 436 ngày
 • 90: 358 ngày
 • 74: 341 ngày
 • 07: 280 ngày
 • 00: 268 ngày
 • 12: 264 ngày
 • 82: 245 ngày
 • 38: 235 ngày
 • 13: 225 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 21-08-2023 tới 24-09-2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Tuần trước 18-09-2023 43104
Tháng trước 25-08-2023 82843
Năm 2022 25-09-2022 59509
Năm 2021 25-09-2021 92408
Năm 2020 25-09-2020 98018
Năm 2019 25-09-2019 87259
Năm 2018 25-09-2018 69654
Năm 2017 25-09-2017 91239
Năm 2016 25-09-2016 47190
Năm 2015 25-09-2015 67847
Năm 2014 25-09-2014 49293
Năm 2013 25-09-2013 68014
Năm 2012 25-09-2012 93919
Năm 2011 25-09-2011 30803
Năm 2010 25-09-2010 77066
Năm 2009 25-09-2009 02248
Năm 2008 25-09-2008 92073
Năm 2007 25-09-2007 88590
Năm 2006 25-09-2006 00537
Năm 2005 25-09-2005 65907
Năm 2004 25-09-2004 36485
Năm 2003 25-09-2003 48857
Năm 2002 25-09-2002 59516

Thống kê GĐB tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
61379
01-09
7
9
79
6
06380
02-09
8
0
80
8
31186
03-09
8
6
86
4
08811
04-09
1
1
11
2
06367
05-09
6
7
67
3
15269
06-09
6
9
69
5
49956
07-09
5
6
56
1
13676
08-09
7
6
76
3
35252
09-09
5
2
52
7
35902
10-09
0
2
02
2
63768
11-09
6
8
68
4
73132
12-09
3
2
32
5
56650
13-09
5
0
50
5
59722
14-09
2
2
22
4
13720
15-09
2
0
20
2
11724
16-09
2
4
24
6
22365
17-09
6
5
65
1
43104
18-09
0
4
04
4
50925
19-09
2
5
25
7
40303
20-09
0
3
03
3
52566
21-09
6
6
66
2
22714
22-09
1
4
14
5
76922
23-09
2
2
22
4
62778
24-09
7
8
78
5

Thảo luận

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan